Catherine de Zegher, de geschorste directrice van het Museum voor Schone Kunsten in Gent, gaat een klacht indienen voor laster tegen cultuurschepen Sami Souguir. Volgens haar advocaat getuigt de Stad Gent van volgehouden lasterlijk pestgedrag tegen de Zegher door herhaaldelijk in de media op haar in te hakken. Volgens De Standaard en De Standaard dient de stad een klacht in tegen de Zegher en tegen de Stichting Dieleghem. Die stichting beheert de collectie omstreden Russische kunstwerken van Igor Toporovski. De Zegher werd vorig jaar geschorst nadat heisa was ontstaan over een tentoonstelling met werken uit de Toporovskicollectie. Internationale experten hadden ernstige twijfels geuit over de echtheid van de werken. 

© Vanessa Declercq