In Hundelgem werd vandaag de gerestaureerde Sint-Amanduskerk officieel ingehuldigd. Erediensten zullen er niet langer gehouden worden, de beschermde kerk zal wel dienst doen als turnzaal voor de vrije basisschool van Hundelgem en ook een plaats bieden voor allerlei culturele activiteiten en bijeenkomsten.

© Christophe Sevenoo