Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de U Gent hebben een gen ontdekt dat de biomassa en de zaadproductie van maïs fel opdrijft.
Eenzelfde landbouwoppervlakte zou tot 15 procent meer gaan opbrengen. Het gaat om een belangrijke vondst omdat ze opbrengstgaranties biedt ook bij mindere weersomstandigheden. Maïs is het meest verbouwde voedselgewas ter wereld.

 


 

© Lucie Dezutter