Ze gaan vooral op zoek in de hogescholen, omdat de kans daar groter is dat kandidaten slagen voor het taalexamen. Het korps moet diverser worden, klinkt het,  een betere afspiegeling van de Gentse samenleving.  Opmerkelijk is dat de politie een marketingbureau inschakelt om een campagne op poten te zetten die rekruten met een buitenlandse achtergrond moet aanspreken. De afgelopen maanden kreeg het politiekorps nogal wat negatieve persaandacht, onder meer door het incident met acteur Zouzou Ben Chikha, die zich onheus behandeld voelde door een patrouille. 

© Janna Heyerick