Zeven plaatsen in de stad Gent waar het verkeer geknipt wordt of die autoluw worden, krijgen een tijdelijke inrichting.  Het gaat om de Ottogracht, de Korte Dagsteeg, het Lippensplein, de Sint-Pietersnieuwstraat, de Bargiebrug, de Verlorenkost en het Koophandelsplein. Op sommige plekken wordt de straat heringericht, elders komen er paaltjes. De herinrichting dient om de weggebruiker duidelijk te maken dat ie er niet mag doorrijden, maar moet ook een rustpunt worden in de stad. Een straat zonder doorgaand verkeer zou kunnen uitgroeien tot een gezellig pleintje. In maart al zal een aannemer op de verschillende locaties wegmarkeringen aanbrengen. Vanaf 3 april worden zitbanken geplaatst, vlaggenmasten, bomen en plantenbakken. De zeven locaties die een tijdelijke inrichting krijgen worden over 5 tot 10 jaar definitief ingericht. In het najaar volgt al een eerste evaluatie. Omwonenden en handelaars kunne dan laten weten wat beter kan en voorstellen doen.  

Foto : simulatie van heringerichte Bargiebrug met bomenbakken en zitbanken 

 

© Paul Van De Velde