Het ontwerpdecreet waarmee Vlaams minister van Mobiliteit de taxisector wil hervormen wordt noch door de Gentse taxichauffeurs, noch door het stadsbestuur op gejuich onthaald. Het ontwerpdecreet schrapt de vaste tarieven, de beperking tot het gemeentelijk grondgebied waar de taxi’s worden vergund en de quota die het aantal taxi’s beperken tot één per 1000 inwoners. De stad vreest voor een sociaal drama en onveilige verkeerssituaties. De Gentse taxichauffeurs zijn van plan om actie te voeren. 

 

© Peter Stuart