Waterwegen en Zeekanaal wil verdergaan met de plannen om de Schelde ter hoogte van Gentbrugge uit te baggeren en in te richten voor pleziervaart. Nochtans vindt een aantal natuurorganisaties en het Gents Milieufront dat geen goede zaak. Volgens hen is het niet alleen duurder, ’t is ook schadelijk voor natuurwaarden, en het zou ook onveilig zijn.

WaterWegen en Zeekanaal, Gezwint, Natuurpunt Gent en het Gents Milieufront zoeken al anderhalf jaar naar een compromis over de toekomst van de Schelde. Maar nu wil WaterWegen en Zeekanaal opnieuw naar een scenario waarbij alleen de pleziervaart naar Gent in voor komt. Het Gents Milieufront, Natuurpunt Gent en Gezwint willen liever alle scenario’s onderzoeken, waaronder ook een gecontroleerd getij sluis waarbij een maximale getijdenwerking behouden blijft. Het Gents Milieufront dient een bezwaar in.

© Christophe Sevenoo