Ten huize van Elena de Ru en haar dementerende man Nick in Mariakerke wordt veel gezongen. Want zingen helpt mensen met dementie. Het is één van de vele tips die Elena de Ru samen met haar Amerikaanse nicht bundelde in het boek ‘Dementie, onze zorg’. Een boek voor mantelzorgers en professionele zorgverleners dat in de Verenigde Staten en Japan al goed gelezen wordt en nu ook in België verschijnt.

© Tim Steyaert