De stad Gent zoekt naar een oplossing voor de Roma die voorlopig in de Hurstweg wonen. Die moeten daar over 6 weken weg.

Burgemeester Mathias De Clercq wil alle kampen weg in Gent en wil iedereen onderbrengen op één plek, de Lübecksite aan de Afrikalaan. Maar na vier maanden zoeken, heeft De Clercq nog geen exploitant gevonden. Ook kunnen de wooncontainers niet op tijd geleverd worden. De Clercq sust en zegt dat hij heel constructieve gesprekken voert met het middenveld. Hij benadrukt ook dat "één specifieke speler uit de privésector heel geïnteresseerd is". 

De grond aan de Hurstweg – in de buurt van de Wiedauwkaai - is eigendom van De Lijn, dat er een oefenterrein van wil maken. Daarom moeten alle Roma er weg tegen eind februari. De Clercq heeft de vervoersmaatschappij om uitstel gevraagd, maar daar gaat De Lijn niet op in.

© Sofie Claeys