Stad Gent onderzoekt welke alternatieven op traditioneel vuurwerk het in de toekomst kan toelaten. Vlaanderen legt een totaal verbod op voor vuurwerk omwille van dierenwelzijn, maar steden en gemeenten mogen zelf nog beslissen of ze vuurwerk toelaten, maar dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten. 

In Gent mag het afsteken van vuurwerk pas na goedkeuring van de burgemeester, enkel op oudejaarsnacht is geen toestemming nodig gedurende een uur. Een multidisciplinaire werkgroep analyseert in Gent welke stille alternatieven in de toekomst toegelaten worden. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) maandag gezegd tijdens de Gentse gemeenteraad. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van politie, brandweer, de dienst noodplanning, de juridische diensten van de stad Gent en de dienst evenementen en feesten. Zij maken een analyse van de voorbije eindejaarsperiode.

Toen kwamen er 17 meldingen binnen over geluidsoverlast of onveilig vuurwerk tijdens het toegelaten uur. Ook werd één melding gemaakt van bange dieren door vuurwerk van particulieren. Buiten de toegelaten periode waren er 23 meldingen van geluidsoverlast of onveilig vuurwerk. Verder waren er twee meldingen van bange dieren en één melding van afval ten gevolge van het afsteken van vuurwerk. Er werden tussen 31 december en 31 januari 6 GAS-boetes uitgeschreven en er kwamen negen meldingen binnen over geluidsoverlast.

Op basis van de voorstudie van de werkgroep zal burgemeester De Clercq evalueren welk vuurwerkbeleid de stad Gent zal toepassen, en welke types vuurwerk op oudejaarsnacht nog te zien zullen zijn.

© Soetkin Desloovere