De stad Gent zal dan toch een intern onderzoek starten in de zaak Toporovski van het Museum voor Schone Kunsten. Begin dit jaar kwam het MSK in slechte papieren te zitten nadat een aantal experten de echtheid van 24 Russische avant-gardekunstwerken in twijfel hadden getrokken. Het MSK had die Russische schilderijen in bruikleen van de eigenaar Igor Toporovski en die werden al die tijd tentoongesteld in het museum. Museumdirecteur Catherine De Zegher werd tijdelijk op non-actief gezet en het Gentse parket startte een gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke vervalsing van de kunstwerken. De stad Gent wacht die resultaten van dat onderzoek niet af en wil vanaf vandaag nu zelf achterhalen of het MSK zorgvuldig was geweest bij het nagaan van de echtheid en de herkomst van de Russische kunstwerken. Op de vraag of Catherine De Zegher haar functie als museumdirecteur ooit nog kan opnemen, wil de stad geen commentaar kwijt.

© Vanessa Declercq