De stad Gent wil nagaan of en hoe vaak holebi's gediscrimineerd worden als ze op zoek gaan naar een woning. Dat zal gebeuren door middel van zogenaamde 'praktijktesten'. Dat betekent dat medewerkers zich zullen voordoen als holebi's en zullen nagaan hoe de reacties zijn. In 2016 begon de stad al met praktijktesten om te zien of mensen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking gediscrimineerd worden als ze op zoek gaan naar huis. Nu willen ze dit dus ook doen met holebi's. De stad gaat daarvoor samenwerken met de universiteit en het Gelijke Kansen Centrum Unia

 

 

© Colette Van Hooreweghe