Over een drietal weken beginnen de werken in de ondergrondse parking van Gent Sint-Pieters voor de aanleg van 3000 nieuwe fietsplaatsen. Die moeten begin juni klaar zijn, in totaal zullen zo’n 10.500 fietsers hun rijwiel dan kwijtkunnen bij het station. 
Een groot deel van de bestaande fietsrekken in de stalling wordt vervangen door etagerekken. De huidige rekken verhuizen naar een gang in de fietsenstalling, naar de promenade naar het stationsplein en naar het terrein achter de Lovelingtoren.
De komende jaren komen er nog geleidelijk aan fietsenstallingen bij aan het station, tegen het einde van het project Gent Sint-Pieters moet er plaats zijn voor 13500 fietsen.

© Robbert Vancompernolle