Het schepencollege van de Stad Gent heeft het plan van warenhuisketen Delhaize om een supermarkt te bouwen in de Sint-Annakerk aangeduid als het beste van de 5 herbestemmingsprojecten die werden ingediend. Volgens Delhaize wordt het de eerste supermarkt in een kerk in Vlaanderen. Volgens de woordvoerder van het bisdom Gent heeft bisschop Van Looy geen principiële bezwaren tegen het project. Eerst moet de geklasseerde kerk grondig gerestaureerd worden. Het is nog niet beslist of de kerk verkocht wordt of er een erfpachtovereenkomst afgesloten wordt. 

© Paul Van De Velde