De stad Gent heeft een dienstenbedrijf in de sociale economie opgericht. Het Gentse OCMW en de stad zullen in dat bedrijf samenwerken om meer dan 300 mensen een job aan te leren. Volgens OCMW-voorzitter Rudy Coddens was er teveel versnippering. Door de samenwerking kan er efficienter gewerkt worden.

© Luk Dewulf