Gent heeft vanmiddag het charter toegankelijkheid ondertekend. Daarmee wil de stad zich engageren om te werken aan een stad waar iedereen gelijkwaardig en zelfstandig toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.

Ook de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, de Stedelijke Seniorenraad, sogent, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Inter en de Stad Gent ondertekenden de engagementsverklaring op de Internationale Dag voor Personen met een Handicap.Het charter bevat engagementen rond fysieke toegankelijkheid, maar gaat ook over toegankelijke communicatie en dienstverlening. Het Gentse stadsbestuur stelde ook een actieplan voor, waarin ze 19 concrete maatregelen voorstelt om de stad toegankelijker te maken.

'Toegankelijkheid gaat over meer dan het fysieke. Ik wil dat iedereen zich welkom voelt. Daarom geven we met zorg vorm aan alles wat we voor burgers inrichten en aanbieden, zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van communicatie en dienstverlening. Met de ondertekening van het charter en het bijhorende actieplan schakelen we een versnelling hoger.' Astrid De Bruycker, schepen van Participatie, Welzijn en Gelijke Kansen

© Tim Steyaert