"Gent is niet bevoegd voor de huiszoekingenkwestie", dat heeft de gemeenteraad gisterenvond beslist. Het Burgerplatform voor Overnachtingen mocht op de gemeenteraad tien minuten spreken over de reden waarom zij transmigranten onderdak bieden. Het spreekrecht duurde uiteindelijk een stuk langer en het werd gevolgd door applaus van het publiek dat ze hadden meegebracht. De sprekers vragen om van Gent een 'huiszoekvrije gemeente' te maken. Dat wil zeggen dat de lokale politie niet deelneemt aan huiszoekingen bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren.

In plaats van een standpunt in te nemen, liet burgemeester Mathias De Clercq stemmen over het al dan niet bevoegd zijn van de stad voor deze kwestie. Uiteindelijk stemde de meerderheid dat Gent niet bevoegd is voor de huiszoekingenkwestie. Opvallend, Hafsa El-Bazioui van Groen stemde tegen haar eigen meerderheid. Net als PVDA vond zij dat Gent wél bevoegd is. Achteraf liet ze in een schriftelijke mededeling weten dat ze een fout had gemaakt. 

Tijdens de gemeenteraad voerden een tiental leden van Voorpost actie. Ze scandeerden slogans zoals 'geen illegalen in onze stad'. Omdat de actie niet was aangevraagd werkte de politie de actievoerders snel buiten.

 

© Soetkin Desloovere