Gent trekt naar de Raad van State.  Dat heeft het schepencollege vandaag beslist. De stad gaat in beroep tegen het besluit van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans. Die vernietigde 508 benoemingen van contractuele werknemers van de stad tot statutaire ambtenaren. De stad wil het besluit laten nietig verklaren.

 

© Lucie Dezutter