Op tal van plaatsen in Gent staan extra camera’s opgesteld, vaak aangesloten op een mobiele stroomgenerator. Het gaat om slimme ANPR-camera’s en videocamera’s die de verkeersstromen in de stad tijdens de spits in kaart moeten brengen. Het is al de derde keer dat het mobiliteitsbedrijf een dergelijke meting organiseert sinds de invoering van het circulatieplan, dat het doorgaand verkeer uit de stad moet weren. Uit de resultaten moet blijken of dat ook lukt. In oktober volgend jaar komt er weer een grootscheepse meting.

© Peter Stuart