Anderhalf jaar na de grote piek van de vluchtelingeninstroom, maakt de stad Gent de balans op. Hoeveel vluchtelingen telt Gent nu eigenlijk? En vinden ze makkelijk de weg naar een woning en naar werk? De stad Gent richtte een dik jaar geleden samen met het OCMW de dienst Taskforce Vluchtelingen op. Een netwerk dat op verschillende vlakken tegemoet komt aan de noden van mensen op de vlucht.

© Vanessa Declercq