De stad Gent heeft kreeg vandaag het label ‘Pleegzorggemeente’. ’t Is een erkenning voor de vele inspanningen die de stad levert rond pleegzorg. De stad krijgt dat label van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn er meer dan 4000 pleegzorggezinnen en wel 10% of 350 gezinnen wonen in Gent. Zij vangen voor korte of langere perioden kinderen op die door omstandigheden niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Een belangrijk engagement: zo krijgen de kinderen vaak weer een toekomst.

De stad Gent zet zich op verschillende manieren in voor pleeggezinnen. Zo krijgen gezinnen een sociale korting van 90% op buitenschoolse kinderopvang, organiseert de stad jaarlijks een ontmoetingsmoment en werkt de stad samen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen rond de opvang van niet-begeleide anderstalige nieuwkomers.

© Janna Heyerick