Gent wil in 2018 vooral investeren in jeugd en cultuur. Het College van burgemeester en schepenen heeft daarover een akkoord bereikt. Zo krijgt de nieuwe bibliotheek De Krook extra medewerkers om de dienstverlening op peil te houden. Enkele jeugdbewegingen, scholen en crèches krijgen geld om uit te breiden of lokalen op te knappen en ook de Hotelschool krijgt centen om de keukens te renoveren. In de meerjarenplanning wordt onder meer ook geld voorzien voor theater Scala en voor het Designmuseum.

© Vanessa Declercq