Intussen werken ze in Gent verder aan veiliger schoolroutes. Daar hebben de stad, de bouwsector en de transportsector vanmorgen het Charter Werftransport ondertekend. Wegenwerken en bouwwerken zorgen vaak voor gevaarlijke situaties op weg van en naar school. Het is de bedoeling van het charter dat bedrijven zwaar werftransport in de buurt van scholen op piekmomenten zoveel mogelijk vermijden.

© Janna Heyerick