De komende 6 jaar wil het Zultste gemeentebestuur fors investeren. De industriële sites Lys Yarns en Wolspinnerij-Denys worden herontwikkeld, er komen nieuwe jeugdlokalen op Domein De Raveschoot, er komt nieuwe voetbalaccomodatie in Machelen, en er komt een fiets- en voetgangersbrug over de Leie. En dat is slechts een greep uit de vele projecten waarin Zulte de komende jaren wil investeren.

Om dat allemaal te betalen worden de belastingen aangepast. De personenbelasitng daalt van 7 naar 5,9% maar de onroerende voorheffing op eigendommen stijgt van 629,72 naar 875. Maar burgemeester Lagrange maarkt zich sterk dat de Zultenaars het minst  personenbelasting betalen in de regio. Bovendien wordt ook de milieubelasting van 30 euro per jaar per gezing afgeschaft.

Daartegenover verdubbelt het gemeentebestuur haar investiringen t.o.v. de vorige legislatuur. In totaal 33 miljoen euro. 

 

 

© Tim Steyaert