De gemeente Maldegem ziet de terreinen aan de Katsweg, die eigendom zijn van de GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan, als mogelijke locatie voor de bouw van een nieuw cultureel centrum. 

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Maldegem een overnemer zoekt voor de gemeenteschool Kruipuit in Adegem. Volgens het gemeentebestuur behoort het niet meer tot de kerntaken van de gemeente om een school uit te baten. Maar er blijkt nu toch meer aan de hand. De gemeente Maldegem zou aan het onderhandelen zijn met het gemeenschapsonderwijs voor de overname van basisschool Kruipuit. Maar tot nu toe is er nog geen akkoord. De bestuursmeerderheid wil dat het GO! 1,5 miljoen euro investeert in de renovatie van de schoolgebouwen. En daar wringt op dit moment het schoentje. De gemeente wil het GO! wel een handje toesteken door de terreinen aan de GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan te kopen. Met dat geld zou het GO! dan de renovatie aan de schoolgebouwen Kruipuit kunnen uitvoeren.


M.a.w. het gemeenschapsonderwijs zou eigenaar worden van gemeenteschool Kruipuit en de gemeente zou eigenaar worden van de terreinen aan de Katsweg. Daar zou dan ook het nieuwe culturele centrum van Maldegem komen. Burgemeester Bart Van Hulle benadrukt wel dat het een van de denkpistes is, er is nog niks concreet en al zeker niks beslist. De onderhandelingen met het gemeenschapsonderwijs lopen volop.

© Hannes De Smet