De rechtbank vernietigt de vergunning voor een vierde rijstrook op de E40 definitief, de bouwvergunning werd geschorst na een rechtszaak door het Gents MilieuFront, Greenpeace en een buurtbewoner. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat Agentschap Wegen & Verkeer de milieueffecten in de screeningsnota onvoldoende heeft onderzocht en onderbouwd.

De Raad oordeelt dat zo'n extra rij- of weefstook belangrijke lokale en bovenlokale milieueffecten met zich mee kan brengen, en geeft aan de overheid het signaal dat ze niet zomaar wegen kan bijbouwen zonder na te denken over de ruimere effecten op milieu en klimaat. Bijkomende weginfrastructuur kan in eerste instantie de verkeersdruk doen afnemen maar het aanzuigeffect zou op lange termijn voor bijkomend verkeer zorgen. 

"Vaak trekt men in twijfel of wij als milieuvereniging mogen opkomen voor concepten als milieubescherming, luchtverontreiniging en klimaatverandering. maar in zijn arrest stelt de Raad vast dat de twee NGO’s (GMF en Greenpeace) de bevordering van de milieubescherming tot doel hebben." zegt het Gents MilieuFront nog.

© Robbert Vancompernolle