De stortplaats aan de Schorisseweg in Ronse mag niet uitbreiden.  Dat laat Vlaams minister Schauvliege weten. Het bedrijf  OB&D wil in Ronse een bestaande opslagplaats uitbreiden met een stortplaats voor verontreinigde gronden en baggerspecie.  De provincie weigerde in 2015 al een milieuvergunning toe te kennen voor die uitbreiding, maar de uitbater ging toen in beroep bij minister Schauvliege. Die weigert nu ook een vergunning toe te kennen. Buurtbewoners hebben zich jarenlang verzet tegen de plannen. 

 

© Paul Van De Velde