De studentenvereniging KVHV uit Gent wil verdere juridische stappen ondernemen om Dries Van Langenhove toch te laten spreken op de openingsactiviteit van de UGent.
Gisteren besliste rector Rik Van De Walle dat Van Langenhove niet welkom is op debatten of lezingen in de auditoria van de universiteit. Daar willen de studentenverenigingen die Van Langenhove aan het begin van het academiejaar hadden uitgenodigd èn Van Langenhove zelf het niet bij laten. Ze hebben een advocaat onder de arm genomen.

"Een Universiteit is vooral een oord van vrij debat. Wij hadden gehoopt dat de universiteit daad bij woord ging voegen en haar slogan ‘Durf Denken’ eer ging aandoen, dat had hun gesierd." zegt Robin Gouwy, praeses van KVHV, het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond in Gent.

De studentenverenigingen die Van Langenhove uitgenodigd hebben zien het niet zitten om een nieuwe locatie te zoeken. Daarvoor hebben ze naar eigen zeggen de centen niet. "Bovendien hebben we als erkende studentenvereniging het recht om de universiteitsgebouwen te gebruiken voor debatten." klinkt het bij de studentenverenigingen. 

Rector Van De Walle laat weten dat de universiteit het recht op vrije meningsuiting en spreken nog steeds als fundamenteel recht beschouwt. “Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen. Daarom werd beslist dat de studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van dhr. Dries Van Langenhove kunnen laten doorgaan in auditoria van de UGent. Bovendien loopt nog steeds een ordemaatregel tegen Van Langenhove en is er op dit moment geen reden om die nu op te heffen."

© Robbert Vancompernolle