De stad Gent zegt dat er geen strafbare feiten gebeurd zijn bij het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. De algemeen directeur van SoGent stapte enkele dagen geleden naar de onderzoeksrechter omdat er gesjoemeld zou zijn in enkele dossiers. Maar het stadsbestuur ontkent formeel. Het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent wordt al maanden achtervolgd door verhalen over gesjoemel met aanbestedingen, valsheid in geschrifte en favoritisme. De heisa zorgde eind vorig jaar voor het ontslag van 2 directeurs. Vlaams minister Homans vernietigde dan weer het ontslagbesluit van één van hen. En die directeur heeft nu het gerecht ingeschakeld, omdat er - zo zegt hij - nog altijd niets is gebeurd met de klachten over de onregelmatigheden bij SoGent. Het stadsbestuur belooft zijn volle medewerking met de onderzoeksrechter.

© Colette Van Hooreweghe