Er mag geen leem ontgonnen worden op de kouters in Mater en Volkegem. De Raad van State heeft de plannen voor een ontginningsgebied vernietigd. De Raad oordeelt dat er een milieu-effectenrapport nodig is, en dat is er niet. Hiermee komt een eind aan een jarenlange strijd van buurtbewoners en natuurverenigingen tegen de ontginningsplannen. De kans dat de Vlaamse regering een nieuw plan opmaakt, is zo goed als onbestaande, denken de tegenstanders.

© Peter Stuart