Aan het eind van vorig schooljaar keurde de Gaverse gemeenteraad een nieuw schoolreglement voor alle Gaverse gemeentescholen goed waarin stond te lezen dat: “De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing niet toegelaten is.” Maar dat is niet conform de Europese Rechten van de Mens en dus vernietigt de gouverneur die beslissing van de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2019 stemde zo goed als de ganse Gaverse gemeenteraad voor het hoofddoekenverbod. Enkel de raadsleden van Groen, Jef Vermaere en Nele Melkebeke, stemden tegen. Zij dienden klacht in bij de gouverneur die oordeelde dat het hoofddoekenverbod onwettig is.

"Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)  erkent de vrijheid van godsdienstovertuiging, godsdienstbeleving en godsdienstuiting. Beperkingen aan die vrijheid zijn mogelijk, maar moeten aan drie strenge voorwaarden voldoen: ze kunnen enkel worden opgelegd bij wet; ze moeten een wettig doel dienen en in verhouding staan tot dat doel, en moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving."

Volgens de gouverneur dient het Gaverse hoofddoekenverbod geen wettig doel en is het niet noodzakelijk voor een democratische samenleving. Bij het besluit van de gemeenteraad staat bovendien geen enkele reden waarom zo'n hoofddoekenverbod er ingevoerd moet worden. Groen Gavere zegt tevreden te zijn met de uitspraak van de gouverneur: "We zulllen erover waken dat de bewuste zin uit het schoolreglement verwijderd wordt en dat de vernietiging van het besluit op gepaste wijze wordt bekend gemaakt."

© Robbert Vancompernolle