Al jarenlang belooft de Aalterse CD&V/NVA een fietsbrug ter hoogte van Café den Overzet, om een veilige en snelle oversteek over het kanaal Gent -Brugge mogelijk te maken. In het meerjarenplan van de gemeente Aalter zijn hier geen budgetten voorzien. Al meermaals kondigde de meerderheid dat ze hierover in gesprek zijn met de hogere overheid. Zelfs op de gemeenteraad van 10 februari, beloofde voorzitter De Crem een fietsbrug aan kersvers raadslid Peter Cornelis.

Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) vroeg aan Minister Lydia Peeters of er budgetten voor dit project voorzien zijn deze legislatuur. Tot haar grote verontwaardiging vernam ze van de Minister dat Aalter deze vraag nog niet gesteld heeft en dat er bijgevolg ook geen budget voorzien is bij de Vlaamse overheid. Ook de provincie plant geen investeringen in fietsbrug.

"Al jaren wordt die brug beloofd. Maar er wordt niets ondernomen om die plannen ook echt uit te voeren. Duidelijk dat de Aalterse CD&V/NVA fake news vertelt." zegt Mieke Schauvliege

Groen stelde tijdens de besprekingen van de meerjarenplannen voor  dat Aalter i.s.m. de Vlaamse Waterweg de brug effectief bouwt en hiervoor zelf ook middelen in haar budget inschrijft en onderhandelingen van de Vlaamse Waterweg opstart.

"We trekken met dit antwoord opnieuw naar de gemeenteraad en zullen ons voorstel terug op de agenda zetten, want die brug, die moet er komen." zegt Mieke Schauvliege

© Robbert Vancompernolle