Een academiejaar zonder blokperiodes? Volgens enkele voorstellen van de onderwijsdirecteur van de UGent zou dat tot betere studieresultaten kunnen leiden. In de plaats van de semesters pleit de onderwijsdirecteur voor een systeem met modules die bestaan uit enkele lesweken en eindigen met een examen.

© Tim Steyaert