Op maandag 27 juni zal Jongsocialisten Oudenaarde het zwemmen in de Donkvijver opnieuw bespreekbaar maken in de gemeenteraad. De jongerenorganisatie zal de vraag stellen aan het stadsbestuur of de Stad Oudenaarde kan onderzoeken of er in de Donkvijver een zwemzone kan afgebakend worden en of een potentiële zwemvijver ook zwemveilig zou kunnen gemaakt worden.  Elke zomer zwemmen honderden jongeren in de Donkvijver, maar eigenlijk is zwemmen daar nog steeds verboden.  Nu het Donkgebied al even van de stad is kan er misschien iets mee gedaan worden klinkt het. Van een stuk Donkvijver een zwemvijver maken zou een grote toeristische troef zijn voor de regio. 

© Koen Colpaert