In Gavere worden de hele week bomen gerooid. In de Sportdreef worden 104 populieren gekapt. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos zijn de bomen in slechte staat. Het ANB adviseerde om ze te rooien omdat ze dicht bij de Finse piste en een speeltuin staan. Volgende winter worden er opnieuw streekeigen bomen en struiken zoals zomereik en hazelaar aangeplant. Intussen wil de gemeente Gavere infoborden plaatsen met de boodschap dat de gekapte zones wel degelijk bos blijven en niet bebouwd zullen worden. 

© Hannes De Smet