De vrouw van de vroegere Optima-baas had gevraagd om die garantiestelling nietig te verklaren, omdat ze er geen toestemming voor gegeven had. Maar de rechtbank heeft die vraag afgewezen. De curatoren van de failliete Optima Bank kunnen nu doorgaan met de procedure om die 20 miljoen euro te recupereren. De pleidooien in die zaak vinden pas begin volgend jaar plaats. 

© Paul Van De Velde