Het nieuwe havenbedrijf dat ontstaat na de fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports wordt wellicht een Europese Vennootschap. De partners willen zo het internationale karakter van het havenbedrijf onderstrepen.  Op die manier krijgt geen enkele rechtsvorm van één van beide landen de voorkeur. Volgende week zullen beide havenbedrijven de fusieovereenkomst die afgelopen maanden werd uitgewerkt voorleggen aan hun aandeelhouders. In de fusie zouden beide havenbedrijven als gelijkwaardige partners aantreden. De werknemers van de havens blijven in dienst bij de dochterbedrijven, Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent.  Er komen geen ontslagen, iedereen blijft ook aan de slag onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

 

© Paul Van De Velde