De Gentse Floraliën hebben gisteren een nieuwe Community boven de doopvont gehouden. De Community Gentse Floraliën moet een netwerk vormen dat iedereen met een hart voor bloemen en planten samenbrengt.
Na de rampzalige editie van 2016 op 4 lokaties, worden de nieuwe Gentse Floraliën kleinschaliger. De volgende editie, in 2020, zal zich volledig afspelen op één lokatie. De raad van bestuur van de Gentse Floraliën heeft gekozen voor de plaats waar het 5-jaarlijks bloemenevenement van 1913 tot 1990 plaats vond : in de Floraliënhal, en bij uitbreiding in en rond het Citadelpark, en op de ICC-site. 25

© Peter Stuart