Intimi hebben vandaag afscheid genomen van Etienne Vermeersch. De moraalfilosoof overleed een week geleden in Gent. Vermeersch was hoogleraar en ere-vicerector aan de UGent. Hij was 84.
Samen met Leo Apostel en Jaap Kruithof was hij één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde ‘Gentse moraalschool’. Stuk voor stuk moraalfilosofen die geregeld een kritische stem lieten horen in tal van discussies over belangrijke maatschappelijke kwesties. Vermeersch effende mee het pad voor de legalisering van abortus en de Belgische euthanasiewet. De filosoof schuwde de controverse niet. Z’n scherpe kritiek op de islam leverde hem doodsbedreigingen op. Etienne Vermeersch was al geruime tijd ernstig ziek.  

© Paul Van De Velde