De maandenlange wegenwerken op de N60 tussen de Bruwaan in Oudenaarde en het rond punt in Eine zijn voorbij. Zondag werd de fietserstunnel die onder de N60 is aangelegd officieel geopend. Daarnaast is ook een ventweg langs de N60 aangelegd om doorgaand van plaatselijk verkeer te scheiden. Maar dit is nog niet meteen het einde van de werken op de drukke gewestweg.

 

© Peter Stuart