Ronse kampt al enkele dagen met een 'waterprobleem'. De druk op het leidingwater was op bepaalde ogenblikken zo laag dat verschillende gezinnen zonder water kwamen te zitten. Volgens watermaatschappij Farys het gevolg van een 'grootverbruiker'. Het kan gaan om een bedrijf, een landbouwer of misschien iemand die zijn zwembad wou wullen. Woensdagnacht werd maar liefst 1200 kubieke meter water verbruikt. Net op het ogenblik dat de Vlaamse regering een verbod uitvaardigde op het verkwisten van drinkwater.

© Peter Stuart