Een extra rijstrook op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren? De Vlaamse overheid is het idee alvast genegen en onderzoekt wat er mogelijk is. Daarnaast komen er ook aanpassingen tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem en tussen de R4 en de E40. Het Gents Milieufront en Greenpeace zijn alvast niet te spreken over de plannen. Ze noemen ze anachronistisch en niet doordacht.

Het Agentschap Wegen & Verkeer onderzoekt of de pechstrook op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren kan dienen als spits- of weefstrook, om zo de doorstroming van het verkeer ter hoogte van de aansluiting met de R4 te optimaliseren. Maar volgens het Gents Milieufront zorgt extra wegcapaciteit op langere termijn helemaal niet voor een betere doorstroming, maar leidt dat alleen maar tot meer verkeer. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

"Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid ook in 2019 koppig blijft inzetten op bijkomende wegen, in het al quasi volledig geasfalteerde en gebetonneerde Vlaanderen."Steven Geirnaert, Gents Milieufront (GMF).

Het Gents Milieufront vreest dus voor meer files en nog meer uitstoot. En dat druist in tegen de Vlaamse overheid haar eigen klimaatambities, zegt Steven Geirnaert van het GMF nog.

Bovendien wil het Gentse stadsbestuur haar bewoners aanzetten tot meer duurzame vormen van mobiliteit. Via het project SPITS wil ze een 'modal shift' creëren bij bedrijven en bewoners in de zuidelijke rand van Gent om zo woon-werkverplaatsingen duurzamer te maken.

 

© Tim Steyaert