Er gaat geen dag voorbij of er komt nieuws uit het Optima Dossier. Aan de redactie van De Tijd heeft Luc Van den Bossche bevestigd dat hij de groep verlaat. De 68-jarige ex-minister was voorzitter van Optima Global Estate, de vastgoedtak van Optima. Van den Bossche kwam eind 2011 bij Optima binnen als CEO van de Optima Bank. Intussen raakte ook bekend dat de handelsrechtbank twee bewindsvoerders heeft aangesteld voor de hoofdaandeelhouder van Optima, Jeroen Piqueur. Zij moeten erop toezien dat de man zichzelf niet onvermogend maakt. 314 klanten van Optima hebben intussen bij het garantiefonds een aanvraag ingediend om hun geld terug te krijgen . Het garantiefonds garandeert tot 100.000 euro per persoon. Die terugbetaling gebeurt binnen een termijn van maximaal 20 dagen. 

© Koen Colpaert