Het Gentse kamerlid Evita Willaert (Groen) heeft een voorstel ingediend om het vaderschapsverlof op te trekken van 10 naar 25 dagen. De meeste partijen zijn gewonnen voor een langer vaderschapsverlof, maar opteren voor 15 of 20 dagen. Het prijskaartje van deze maatregel is het struikelblok. 25 dagen vaderschapsverlof zou 193 miljoen euro kosten. Volgens Evita Willaert is het dat waard. 25 dagen vaderschapsverlof zou de combinatie werk-gezin een stuk gemakkelijker maken en de zorgtaken zouden beter verdeeld kunnen worden. 

© Koen Colpaert