Op 3 april is het circulaltieplan 1 jaar in werking. Om een grondige evaluatie te maken organiseerde de stad Gent in het najaar van 2017 verschillende metingen en bevragingen. Daaruit blijkt dat 55% van de Gentenaars tevreden tot zeer tevreden is. 35% van de Gentenaars is dat niet. De Gentenaars gaan zich duidelijk anders verplaatsen. Er zijn 25% meer fietsers in de stad, en ook het openaar vervoer telt 8% meer gebruikers. Bovendien geven 22 van de 29 meetpunten in de stad een betere luchtkwaliteit aan. Toch komen er enkele aanpassingen aan het plan. We zetten enkele aanpassingen op een rijtje.

-De circulatie in de sector Coupure wordt aangepast. De uitvalsweg via de PAG-as en de Rozemarijnstraat krijgt daar te veel auto’s te verwerken. Er komt een bijkomende uitweg via de Rabotstraat en de Hospitaalbrug wordt volledig geknipt.

-Circulatie-aanpassingen tegen sluipverkeer in de wijk Tolhuis. 

-Files aan Dok Zuid worden aangepakt, er komen bijkomende lichten op de rotonde Dampoort. 

-De leesbaarheid van de knippen en de grenzen van het autovrij gebied worden beter aangetoond. 

-Er komt er een bijkomende shuttle naar P+R Watersportbaan naar de Kouter. De shuttle naar P+R Weba/Decathlon is een succes. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd, met een hogere frequentie in de spits. Er wordt getest of de shuttle kan worden naar   de Zuid.

-De tarieven van de ondergrondse parkings wijzigen. Er komen tarieven in per half uur.

-De 2 x 15 minuten gratis parkeren in de zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten.

-Het vergunningensysteem wordt verder vereenvoudigd: voor leveranciers en handelaars vermindert de bewijslast, en kunnen vergunningen worden aangevraagd voor meerdere nummerplaten tegelijk. Voor bewoners wordt de vergunning automatisch verlengd.

-Vanaf april 2018 start een grote communicatiecampagne door het Mobiliteitsbedrijf en Puur Gent, gericht op zowat de ganse provincie Oost-Vlaanderen

-Er komt een interventiekaart voor vakmensen uit de bouwsector. De interventiekaart laat deze specifieke doelgroep toe om op voorbehouden parkeerplaatsen te parkeren tijdens de kantooruren, met een tijdsduurbeperking. Deze kaart is betalend.
 

© Janna Heyerick