De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft de nodige vergunningen verleend aan het Kruisemse Biosynergie om een biomassaverbrandingscentrale te bouwen aan de Pontstraat in Ronse. Het protest van de buurt weegt volgens de provincie niet op tegen de voordelen van de komst van de centrale.
Volgens de buurt zou de centrale fijn stof in de lucht brengen en dat zou schadelijke gevolgen hebben voor de nabijgelegen scholen, kinderopvangen en sportclubs. Maar de deputatie kreeg van Biosynergie voldoende garanties dat het bedrijf zich aan de milieunormen zal houden en ziet geen gevaar in de komst van de centrale.

© Robbert Vancompernolle