De watervoorraad in de spaarbekkens wordt opgebouwd in het najaar en in de winter. Met die watervoorraad moet de Watergroep dus het voorjaar en de zomer kunnen overbruggen, ook een extreem droge zomer. Er is meer drinkwater verbruikt ondanks de vakantie, maar dat verbruik is gedaald door de waterbesparende maatregelen die sinds anderhalve week van kracht zijn. De uitbaters van de spaarbekkens, De Watergroep, manen toch aan om zuinig met water om te gaan zo lang de droogte aanhoudt.

© Peter Stuart