ls de windmolens er staan zal EnerGent aandeelhouder worden. Ze zullen zich voor 20% of meer kunnen inkopen. De coöperatieve gaat nu op zoek naar burgers die ook aandelen willen kopen. De provincie Oost-Vlaanderen steunt de samenwerking. Want op deze manier wordt onze elektriciteit groener. En doordat burgers kunnen participeren wordt het draagvlak voor windmolens groter. De bouw van de 2 windmolens zou in het najaar van 2016 van start gaan.

© Lore Sinnaeve