Om twee uur vanmiddag vond op het kerkhof in Ename een bijzondere begrafenis plaats. Enkele archeologische menselijke resten werden daar opnieuw begraven, een primeur voor ons land.

De 'herbegrafenis' is het sluitstuk van een langlopend archeologisch onderzoek van de Sint-Salvatorabdij en de Sint-Laurentiusparochiekerk van Ename, een onderzoek onder leiding van de heer Dirk Callebaut en waarbij het stadsbestuur sinds 1982 nauw betrokken was.

Eind jaren negentig werd beslist om het schip van de kerk naar zijn oorspronkelijke toestand en de vloer tot zijn oorspronkelijke niveau terug te brengen. Samen met de installatie van het vloerverwarmingssysteem moest bijna 1 meter grond worden uitgegraven. De resterende graven zouden zwaar lijden onder de betonvloer. Dus werd de hele oppervlakte van de kerk archeologisch onderzocht. Het resultaat waren 180 skeletten.

Een aantal van die lichamen komt niet langer in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek. Het is op vraag van de provincie dat die menselijke resten nu opnieuw begraven werden. De veertigtal skeletten die begraven werden, dateren van de 16de tot de 18de eeuw.

Stefaan Vercamer, schepen van burgerzaken: “Bij leven was het de wens van deze mensen om, in afwachting van de dag des oordeels, een rustplaats te vinden in de kerk van Ename. Uit respect voor de overledenen en om een einde te maken aan zinloze verhuisbewegingen heeft het stadsbestuur besloten om grond op het kerkhof van Ename ter beschikking te stellen voor een herbegrafenis van de archeologische menselijke resten. Zo vinden ze uiteindelijk toch een rustplaats die aansluit bij hun wens : zo dicht mogelijk tegen de kerk.”

Het stadsbestuur voorziet ook een kleine zerk met opschrift om de plaats te markeren en te geschiedenis te duiden. 

© Soetkin Desloovere