De komende maanden vernieuwt electriciteitsnetbeheerder Elia de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Zomergem. De Mercator-Horta lijn zoals ze wordt genoemd moet een belangrijke rol spelen in het electriciteitstransport van de windmolenparken in de Noordzee, en de uitwisseling van stroom met onze buurlanden. De eerste fase van de werken, de versterking van de masten, is grotendeels afgerond. Nu wordt begonnen met de vernieuwing van de leidingen.

© Peter Stuart